Cykelvägsenkät till dig som pendlar till och från jobbet

Cyklande familj

Inför planeringen av gång- och cykelvägar inom Torsås kommun är det viktigt att kunna kartlägga pendlingsstråken som används till och från arbetet. Vi önskar att du kan hjälpa oss med att svara på enkäten i nedanstående länk innan den 31 maj.

Svaren sammanställs digitalt och inga företag eller namn efterfrågas.

Tack på förhand för din medverkan!

Klicka här för att komma till enkäten.

2019-05-20

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se