Chatarina Holmberg är ny samhällsbyggnadschef

Chatarina Holmberg

Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg

Sedan den 1 september är Chatarina Holmberg samhällsbyggnadschef i Torsås kommun. Hon efterträder Martin Storm som i sin tur efterträdde just Chatarina för fyra år sedan då hon blev heltidspolitiker i Karlskrona. Men nu är hon tillbaka igen och vi lät henne berätta lite kort om hur hon haft det sedan sist och vad hon ser fram mest emot i sitt arbete.

Först och främst välkommen tillbaka till Torsås kommun!

Kan du berätta lite kort om din bakgrund?
Svar: Samhällsplanerare som jobbat som utredare på Boverket, kollektivtrafikplanerare på Swebus, byggchef och miljöchef på Telenor. Så jag har prövat på lite olika saker.

Du arbetade som samhällsbyggnadschef i Torsås åren 2012-13 och har sedan dess varit heltidspolitiker i Karlskrona kommun. Hur har du upplevt tiden som heltidspolitiker?
Svar: Det har varit en intensiv tid där jag fått möjlighet att jobba med ett stort fritidsintresse. De flesta politikerna, cirka 97 procent utövar det på sin fritid. Jag tillhör dem som anser att som politiker är jag lekman och har främst jobbat med skolpolitiken, men även andra områden. Det är stor skillnad på tiden i opposition som oppositionsråd och som nämndsordförande och KSAU ledamot i majoritet.

De första åren i opposition var jag mycket ute i verksamheten och besökte många olika kommunala verksamheter. I majoritet och i styrande ställning så har det varit mer målstyrning och att delta i diskussioner för att hitta pragmatiska lösningar tillsammans med tjänstepersonerna.

Vad ser du mest fram emot i ditt arbete?
Svar: Jag gillar att jobba med systematik och möta utmaningar. Vi står inför stora utmaningar med fler kommuninvånare och behovet av fler bostäder i kommunen. Det innebär för oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen att vi måste skapa möjligheter för att följa upp ett ökat tryck på att utveckla kommunen. Det ställer krav på detaljplaner och bygglov, ökad belastning på våra vägar och på VA-nät, samtidigt ökar miljöbelastningen.

Nu har kommunfullmäktige tagit beslut om att vi ska påbörja arbetet med en ny översiktsplan och det arbetet kommer att ledas från oss. Det har under hela mitt yrkesverksamma liv varit en dröm att få arbeta med att ta fram en ny översiktsplan, så det ser jag fram emot.

Tack för att du tog dig tid och stort lycka till i framtiden!
Svar: Tack!
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
2017-09-21

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se