Chatarina Holmberg återvänder som samhällsbyggnadschef

Chatarina Holmberg återvänder till Torsås kommun som samhällsbyggnadschef efter snart fem års tjänstledighet. Under tiden har hon varit politiskt aktiv inom Karlskrona kommun som bland annat ordförande i kunskapsnämnden. Chatarina börjar hos oss den 1 september. Nuvarande samhällsbyggnadschef Martin Storm gör sin sista arbetsdag hos oss den 19 april.

I glappet som blir mellan Chatarina och Martin kommer Christian Lindström och Hanna Gustafsson att hjälpas åt i chefsrollen för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Chatarina blir den tredje kvinnliga förvaltningschefen i vår organisation efter Lena Sandgren Swartz och Lena Sjöstrand.

- Det är mer en slump att det blivit så. Vi är bara ute efter bästa möjliga kompetens för uppdragen. Och det är mycket roligt att vi lyckats så bra, säger kommunchef Håkan Petersson.2017-03-31

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se