Carina Dahlström ny utvecklingsledare inom skolan

Carina Dahlström

Carina Dahlström

Vi säger välkommen till vår nya utvecklingsledare inom Bildningsförvaltningen Carina Dahlström. Carina började sin tjänst hos oss tidigare i höstas och arbetar med utveckling, planering och utvärderingar inom skolan. Vi lät henne besvara ett antal frågor för att presentera sig själv lite kort

Först och främst välkommen till Torsås kommun! Kan du berätta lite kort om din bakgrund?
Svar: Jag är lärare och har arbetat på en högstadieskola i Karlshamns kommun i många år. Jag vidareutbildade mig till specialpedagog och arbetade också en tid som biträdande rektor på samma skola. Därefter jobbade jag i Lessebo kommun som elevhälsochef innan jag kom hit.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Svar: Jag arbetar med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet enligt Skolverkets anvisningar. Andra arbetsuppgifter är att göra mindre utredningar, skriva tjänsteskrivelser, planera och utvärdera olika insatser som görs i skolan, skriva planer och utvärderingar som är kopplade till olika statsbidrag m.m. Jag ingår också i olika nätverk som anordnas av Skolverket och som ofta är kopplade till våra statsbidrag. Dessutom har jag arbetsuppgifter mot Kultur och fritid och Kostenheten som också tillhör Bildningsförvaltningen.

Hur har de första veckorna på jobbet varit?

Svar: Jag har besökt alla skolor och förskolor i kommunen, lärt känna verksamheten och satt mig in i arbetet. Torsås är en fin kommun och jag trivs väldigt bra här!

Vad tycker du kännetecknar en bra skola?
Svar: En bra skola är en skola där alla barn känner trygghet, tillhörighet och lust att lära.

Vad ser du mest fram emot i ditt arbete?
Svar: Min företrädare har lagt en bra grund för kvalitetsarbetet och jag ser fram emot att få utveckla det vidare.

Tack för att du tog dig tid och stort lycka till i framtiden!
Svar: Tack så mycket!
2018-11-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se