Budgetdokumentet på webben

Valfridsbo omslagsbild budgetdokument 2012

Nu finns Torsås kommuns budget 2012 att läsa på webben. Här hittar ni bland annat vår strategikarta, en redovisning av kvalitetsundersökning, finansiella budgettabeller, nämndernas verksamhetsberättelser.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson sammanfattar lite av budgeten här, mer finner ni i dokumentet:

När kommunfullmäktige i Torsås för drygt ett halvt år sedan lade fast de ekonomiska ramarna för 2012 tydde alla prognoser på en stabil tillväxt i landet med åtföljande positiv trend för kommunens skatteintäkter. Detta innebar, att det inte var nödvändigt att lägga ut några sparbeting utöver vad som är kopplat till befolkningsförändringar eller förändringar i verksamheten. Nu, några månader senare, kan man konstatera att verkligheten sällan stämmer med prognoser och att den förväntade tillväxten snabbt byttes mot en ny kraftig global inbromsning, som har påverkat ekonomin såväl i landet som helhet som i vår egen kommun.

Torsås kommun har trots allt klarat sig relativt lindrigt i denna kris tack vare att andra budgetpåverkande omständigheter i viss mån har kompenserat nedgången, vilket har gjort att de preliminära ramar, som fastställdes i juni, fortfarande i huvudsak ligger kvar. Det måste ändå framhållas att resultatnivån inte är tillräcklig och att vi har en viktig process framför oss för att ytterligare stärka kommunens ekonomi.
>> Budget 2012, Ekonomisk planering 2013 – 2014 (PDF)

2012-01-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se