Budget 2013, med politisk viljeinriktning trots osäker prognos

Håkan Algotsson

Håkan Algotsson, Kommunstyrelsens ordförande

Torsås kommunfullmäktige antog enligt kommunens riktlinjer vid junisammanträdet preliminära budgetramar för nämndernas verksamhet 2013.

Inför beslutet hade det genomförts en dialog där man hade fått presentera sina behov och önskemål. Parallellt görs också justeringar med hänsyn till demografiska förändringar. Sammantaget innebär detta att alla verksamheter får ta ansvar för förändringar som man måste ta hänsyn till i sin planering inför det kommande året.

För 2013 kunde vi ändå bedöma att det skulle finnas ett visst utrymme för nya satsningar vilket är välkommet i synnerhet som kommunen står inför stora renoveringsberhov framför allt i Torskolans lokaler. Målsättningen är att projekteringen ska genomföras under 2012 och att arbetet kommer igång 2013. Därför avsätts 1 500 Tkr för att kompensera bildningsnämnden för högre hyreskostnader. Detta måste ses i ett långsiktigt perspektiv och kommer att kräva mer resurser i framtiden. Men det första viktiga steget är nu taget.

Vidare beslutades att redan nu vika 500 Tkr för att fortsätta projektet med ”Omstart Torsås”. När kommunen söker medverkan från andra intressenter är det viktigt att vi har markerat att vi själva är beredda att satsa. Detta är än betydelsefullare nu när vi står inför att utveckla ett industritekniskt samarbete med Linnéuniversitetet.

200 Tkr har dessutom avsatts som reserv för att kunna stödja projekt som syftar till att bygga ut fibernätet i kommunen. En fråga som sannolikt kommer att bli allt viktigare i framtiden liksom att kommunen utvecklar sin egen IT-funktion, vilken också har fått en särskilt riktad satsning.

Nu återstår att följa hur prognoserna för skatteutfallet förändras under resten av året. Det enda man kan vara förvissad om är det kommer att förändras. Hur detta kommer att påverka det slutliga budgetbeslutet för 2013, som tas i fullmäktige den 12 november, återstår att se. Med tanke på hur ekonomin utvecklas på internationell såväl som nationell nivå ser vi fram emot en spännande höst.

Håkan Algotsson
Kommunstyrelsens ordförande

2012-06-27

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se