Bra betyg för kommunala sommarjobb

Många sommarjobb är inom barnomsorg

De ungdomar som haft sommarjobb anordnat av kommunen är positivt inställda till erfarenheten. Det visar en enkätundersökning som ungdomarna själva svarat på.

Alla de ungdomar som erbjöds kommunalt feriearbete under sommaren 2010 fick efter avslutat arbete fylla i en enkät, på uppdrag av kommunens arbetsmarknadsenhet. Syftet med undersökningar var att ta tillvara på ungdomarnas upplevelser för att kunna förbättra och utvärdera verksamheten. Då flera av ungdomarna dröjt med sina svar har dock sammanställningen av undersökningen försenats och nyligen blivit klar.

Enkäten skickades ut till samtliga 56 ungdomar varav 37 svarade på undersökningen. 30 av dem svarade att sommarjobbet motsvarade deras förväntningar ganska bra eller bra. Högt betyg fick även den ordinarie personalens bemötande och nästan alla skulle kunna tänka sig att sommarjobba för Torsås kommun fler gånger. Samtliga 37 tyckte att deras arbetstid varit positiv i varierad grad, dock hade tre personer gärna jobbat fler timmar och velat ha högre lön.

Om det blir några kommunala sommarjobb i år är inte beslutat än men Charlotte Sandell, verksamhetschef för arbetsmarknads- och integrationsenheten i Torsås, berättar att hon redan kontaktats av ett par chefer som gärna vill ta emot feriearbetande ungdomar.

De kommunala sommarjobben har främst varit inom kommunala förvaltningar som barnomsorg och fritidshem men även strandskötsel och olika turistverksamheter.


2011-01-17

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se