Bilder på lågvatten

Lågvatten i Kalmarsund 2013, Fulvik

Lågvatten i Fulvik

Det råder just nu ovanligt lågt tidvatten utefter Torsås kommuns kustlinje i Kalmarsund. Rickard Ohlsson har varit ute och fotograferat på flera ställen, och visst är det stor skillnad jämfört med hur det normalt sett ser ut.

Lågvatten i Kalmarsund 2013, Fulvik

FulvikLågvatten i Kalmarsund 2013, Påbonäs

Påbonäs


Lågvatten i Kalmarsund 2013, Ekkläppen

Ekkläppen


Lågvatten i Kalmarsund 2013, Ekkläppen

Ekkläppen


Lågvatten i Kalmarsund 2013, Sjöhagen

Sjöhagen


Lågvatten i Kalmarsund 2013, Sjöhagen

Sjöhagen


Lågvatten i Kalmarsund 2013, Skällenäs

Skällenäs


Lågvatten i Kalmarsund 2013, Grisbäck

GrisbäckFoto Rickard Ohlsson

2013-10-26

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se