Besöksstatistik för Bröms rastplats 2012

Rastplats

I Bröms i södra delen av Torsås kommun finns en av landets finaste rastplatser, och under sommarmånaderna bemannas den av en av kommunens turistvärdar Åke Olsson. Åke har sammanställt statistik och fakta från sommaren 2012 på Bröms rastplats. Över 9 000 personer besökte rastplatsen i sommar, och ungefär var femte besökare kom från utlandet.

Mer intressant fakta kan ni läsa här under.

- Andelen utländska besökare har ökat med 0,4 % jämfört med 2011 och med 1,2 % jämfört med 2010.

- Tyskarna, som var helt dominerande bland de utländska besökarna, utgjorde 58,6 % av de utländska besökarna. Det är en ökning från 47,27 % 2011 och 43,23 % 2010.

- Danskarna, som kom på andra plats bland de utländska besökarna som vanligt, utgjorde i år bara 14,4 % av de utländska besökarna jämfört med 25,6 % 2011, en klar minskning alltså.

- Antalet polacker har ökat och utgjorde i år 6 % av de utländska besökarna jämfört med 3,2 % 2011. Polackerna kommer därmed på tredje plats bland de utländska besökarna.

- Antalet besökare från Nederländerna har minskat. Holländarna, som brukar komma på tredje plats bland de utländska besökarna, blev i år passerade av polackerna och hamnade på en fjärde plats. De utgjorde 5,6 % av de utländska besökarna i år jämfört med 7,7 % i fjol.

- Om man jämför årets säsong med fjolårets så har det totala antalet besökare minskat men det beror på att det var stängt på lördagar och söndagar i juli i år, så då var jag inte där och räknade antalet besökare.

- Om man räknar bort lördagar och söndagar i juli i fjol och jämför perioden 20/6 till 20/8 i år med motsvarande period i fjol, så får man en direkt jämförbar period och då visar det sig att det var 8 126 besökare i fjol och 8 286 besökare i år, alltså 160 fler besökare i år.

- Antalet nationaliteter var 18 i år jämfört med 22 år 2011, 24 år 2010 och 23 år 2009.

Summa besökare under hela sommaren (18/6 – 25/8)

Sverige

7 193

Tyskland

1 113

Danmark

273

Polen

114

Nederländerna

106

Norge

51

Schweiz

49

Finland

46

Österrike

37

Frankrike

32

Tjeckien

22

Belgien

18

Italien

18

Storbritannien

6

Australien

5

Litauen

4

Spanien

4

USA

2
Summa 9 093 besökare under hela sommaren, därav 1 900 utländska (20,9 %).

OBS! Siffrorna är preliminära och räknades cirka 40 timmar per vecka under perioden 18 juni till 25 augusti.

2012-10-03

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se