Barn- och ungdomsverksamheten - av unga för unga

Fotbollsspel

Ett av målen med barn- och ungdomsverksamheten är att unga ska ges möjlighet att förverkliga sina drömmar och fantasier. Fritidsledarna ska finnas som handledare och tillsammans skapar vi verksamheten utifrån de ungas intressen.

I Torsås finns nu två mötesplatser; den ”gamla goa” Torsås Mötesplats (TM) och den nya Torzonen (TZ). TM är till för mellanstadiet och högstadiet och har öppet två kvällar i veckan. TZ är riktat till ungdomar 16-25 år och ligger bredvid Centrumbion. TZ har öppet tre kvällar i veckan.

Anledningen att TZ startades upp var att det har visat sig finnas ett stort behov av en mötesplats som riktar sig till äldre ungdomar. Under våren 2012 genomfördes därför en förstudie med stöd av Leader Småland Sydost, som bland annat visade vilken typ av mötesplats ungdomar ville ha. I studien engagerades ungdomar själva för att deras idéer skulle tas tillvara så mycket som möjligt. TZ har fått en kanontrevlig start och antalet besök ökar succesivt.

TM är nu en fritidsgård för årskurs 4-9 och från augusti till november har besöken ökat markant. En anledning till bra besöksantal på de två ställena är troligtvis de aktiviteter som genomförts under hösten. Tårtbakningstävling för högstadiet, mellanstadiedisco med övernattning samt tacokvällar och kladdkaketävling för TZ-ungdomar är exempel på aktiviteter som har lockat barn och ungdomar. Vissa kvällar har vi ”bara” öppet för att alla ska känna sig välkomna och sedda och lära känna oss.

Vi jobbar varje dag och kväll med att skapa kreativa och engagerade ungdomar. Det känns som att vi är på rätt väg och att vi med vår verksamhet har en viktig roll i många barns och ungdomars liv.

Läs mer om våra fritidsgårdar och öppettider på www.torsas.se/fritidsgardar.aspx.
2012-12-27

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se