Avtal med polisen

Polisavtal

Polisen

Torsås kommun skriver avtal med polisen.
Polismyndigheten i Kalmar län och Torsås kommun har tidigare samverkat kring viktiga samhällsproblem. I dag undertecknades en överenskommelse om samverkan med fokus på tobak-alkohol-droger-dopning bland ungdom, trafik i centrum och trygghetsbefrämjande åtgärder. Den nya överenskommelsen innebär att polisen och kommunen sätter sitt samarbete på pränt och samtidigt markerar att man väljer att lägga extra fokus på bland annat narkotika och rattfylleri. Det långsiktiga syftet i projektet är att skapa ett tryggare samhälle för våra invånare.2014-04-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se