Att tänka på vid snösmältning

I och att det är mildväder ute vill vi påminna om det ansvar enskilda fastighetsägare har för att skydda sin fastighet mot översvämningar. I första hand är det alltså fastighetsägaren som ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor.

När en översvämning inträffat som påverkar bebyggelse, vägar eller människor och som bedöms kräva räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor, är det kommunens räddningstjänst som ansvarar för att räddningsarbetet kommer igång snabbt. De har alltid beredskap.
Kommunen arbetar även förebyggande för att förhindra översvämningsrisken när det gäller samhällsviktiga verksamheter.

Enligt SMHI är det just nu inte någon större risk för kraftigt ökade vattennivåer i våra vattendrag. Enskilda fastigheter kan ändå drabbas, men nivåerna är än så länge långt ifrån de som var i november förra året. 

Här kan du få ytterligare råd och tips om hur du kan minska risken för översvämning, samt råd om vad du gör om du drabbas.


2011-01-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se