Ansökan till Konst runt 2018

Konst runt

Är du konstnär och vill vara med i årets upplaga av Konst runt? I så fall är det hög till att anmäla ditt intresse. Senast den 28 februari ska ansökan vara inlämnad.

För att få vara med i Konst runt ska man vara yrkesverksam i Emmaboda, Nybro, Torsås eller Södermöre kommun/kommundel. Man ska dessutom uppfylla ett antal krav. Se kravspecifikation här.

Ansök för att vara med på Konst runt med bilagor som styrker ovan nämnda krav samt foton på din konstnärliga verksamhet. Skicka din ansökan till Hanna Ivarsson på Kalmar kommun, hanna.ivarsson@kalmar.se senast 28 februari. Bedömningen av ansökningar görs av KC-syd.

2018-01-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se