Annika Lundberg ny Anhörigkonsulent i kommunen

Annika Lundberg

Vi säger välkommen till vår nya anhörigkonsulent i kommunen, Annika Lundberg. Annika började sin tjänst hos oss tidigare i höstas och arbetar med att stödja och utveckla stödet till anhöriga i kommunen. Vi lät henne besvara ett antal frågor för att presentera sig själv lite kort

Kan du berätta lite kort om din bakgrund?
Svar: Jag har min grundutbildning inom socialt arbete med vidareutbildning i bl.a. KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI (motiverande samtal). För 10-11 år sedan arbetade jag som skolkurator i Torsås. Sedan dess har jag jobbat inom funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun i nio år. I Karlskrona jobbade jag bl.a. med att verkställa korttidsvistelse i familj, implementera ett förstärkt barnperspektiv, interna utbildningar och anhörigstöd.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? och Vad tycker du kännetecknar ett bra anhörigstöd?
Svar: Syftet med anhörigstöd är att förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos anhöriga och jag anser att det är viktigt att stödet är flexibelt och individuellt utformat. Som anhörigkonsulent jobbar jag mycket med samtal, gruppverksamhet, information och rådgivning.
Definitionen av en anhörig har en emotionell utgångspunkt och fokuserar på de känslo-mässiga band som finns mellan människor vilket betyder att du kan vara make/maka/partner, barn eller syskon men också vän eller nära kollega. Jag tycker att det är viktigt att berätta att anhörigstödet vänder sig till en bred målgrupp, förutom äldre är målgruppen också anhöriga till personer som har en psykisk och fysisk funktionsnedsättning och långvarig sjukdom. Jag ingår också i olika nätverk där vi bl.a. har erfarenhetsutbyte och diskuterar utvecklingsfrågor.

Hur har de första veckorna på jobbet varit?
Svar: Fantastiska! Jag har fått ett varmt välkomnande. Jag jobbar just nu med att kartlägga behovet av stöd i kommunen, vilka förutsättningar som finns här, besöka alla verksamheter och bygga upp samverkan både internt och externt. Det är jätteroligt! Jag har nu börjat få in ärenden för samtal och det känns mycket bra.  

Vad ser du mest fram emot i ditt arbete?
Svar: Jag hoppas att anhöriga ska uppleva att de får det stöd de behöver och en plats för återhämtning. Jag ser fram emot samarbete, samverkan, en positiv utveckling och inte minst alla möten med människor.

Vad har du för fritidsintressen?
Svar: Jag är mycket med min familj men tycker också om att skapa. Jag skapar gärna med olika material och tekniker t.ex. akryl, akvarell, fineliner, cement, lera, scrapbooking mm Jag tycker också om att vara ute och hämtar kraft i vår fantastiska natur.

Tack för att du tog dig tid och stort lycka till i framtiden!
Svar: Tack så mycket!



2018-11-19

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se