Anneli Ekström är ny personalchef

Anneli Ekström

Anneli Ekström

Torsås kommun har sedan ett par veckor tillbaka en ny personalchef vid namn Anneli Ekström. Anneli är nu personen som har det övergripande ansvaret för kommunens personalpolitik. Hennes vision är att alla medarbetare – både nuvarande och framtida – ska uppleva Torsås kommun som den bästa arbetsplatsen att jobba på.

Först och främst välkommen till Torsås kommun! Kan du berätta lite kort om din bakgrund?
Svar: Jag är född och uppvuxen i Karlskrona. Ville bli språklärare och läste latin på gymnasiet. Flyttade till Aix-en-Provence i Frankrike för att studera franska, och började därefter läsa franska på universitetet. Där jag upptäckte pedagogiken och beteendevetenskapernas förtrollande värld. Bytte då spår och tog så småningom en fil kand i beteendevetenskap 1984.

Fick mitt första personalchefsjobb på Alfa Laval 1991. Däremellan hann jag också få två barn, Jakob och Linnea, som nu är vuxna med egna familjer och jag har glädjen att få vara dubbelfarmor :) Yrkesmässigt har jag erfarenhet som HR-chef från internationell verkstadsindustri, nationell telekomindustri samt statlig och kommunal verksamhet. Senast från Karlskrona kommun där jag har arbetat i 13 år som HR-chef.

Vad kände du till om Torsås kommun innan du började här?
Svar: Torsås marknad :) och att det är en innevånarmässigt liten kommun norr om Karlskrona. Och så visste jag att Håkan jobbade som kommunchef. Jag hade också bilden av att kommunen är inne i en spännande utvecklingsfas, där det finns vilja till förändring och utveckling av både verksamhet, ledning och styrning.

Vad uppskattar du mest i ditt jobb som personalchef?
Svar: Mötet med människor, samtal och att tillsammans med chefer jobba för en god personalpolitik. Möjligheten att få vara med och påverka så att Torsås kommun är och blir den bästa arbetsplatsen att jobba på.

Vad vill du åstadkomma med ditt arbete i Torsås?
Svar: Visionen är att alla medarbetare – både nuvarande och framtida – ska uppleva Torsås kommun som den bästa arbetsplatsen att jobba på.

Tack för att du tog dig tid och stort lycka till i framtiden!
Svar: Tusen tack!

Annelis kontaktuppgifter
Tfn: 0486-331 61
E-post: anneli.ekstrom@torsas.se

2017-05-17

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se