Anhöriga till personer med flerfunktionshinder

Anhörigstöd

Anhöriga till personer med flerfunktionshinder har många gånger behov av att prata med och utbyta erfarenheter tillsammans med personer i liknande livssituation.
Via NKAs anhöriggrupper på webben kan du få möjlighet till detta hemifrån och möta anhöriga från hela Sverige.

För mer information och anmälan  klicka här.

 

Du kan också kontakta kommunens anhörigkonsult för stöd och
information, Annika Lundberg tfn: 0486 – 33 9562019-08-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se