Angående trafikolyckan i Bidalite

Uppdatering klockan 14:00.

Eftersom inga besökare inkommit till kriscentret på Olofsgården avslutar vi närvaron där men finns anträffbara på telefon även framöver under nästa vecka. Telefonnummer finns även anslagna på dörren till Olofsgården.

Om större grupper vi ha stöd och samtal på annan plats går även detta bra att arrangera.

Torsås församling, Rune Olofson, telefon 0730-65 48 90, eller socialförvaltningen i Torsås kommun, Elin Almheden, 0486-337 41.

-----------

Uppdatering klockan 10:00

Trafikolyckan i Bidalite i Torsås kommun på söndagsmorgonen krävde tre dödsoffer som omkom omedelbart vid olyckan. Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås var på plats med enheter från stationerna i Torsås och Vissefjärda, tre ambulanser från Torsås och Kalmar var på plats samt två polispatruller. Räddningstjänstens och sjukvårdens uppgifter på plats blev att ta hand om chockade anhöriga och boende/förbipasserande.

Personer som har behov av ett avlastande samtal kan vända sig dygnet runt till Torsås församling, Rune Olofson, telefon 073-065 48 90, ellersocialförvaltningen i Torsås kommun, Elin Almheden, 0486-337 41 (går även till mobiltelefon).

Ett kriscentrum har öppnats på Olofsgården mitt emot kyrkan i Torsås och håller öppet tillsvidare där präst och socialförvaltning finns tillgängliga.
2012-09-02

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se