Angående sotningen i Torsås kommun

Skorsten

Det har förekommit frågor kring sotningen i Torsås kommun den senaste tiden. För att få klarhet i vad som gäller så har Räddningstjänsten tillsammans med Sotning & Brandskydd i Torsås gemensamt lämnat ett pressmeddelande som finns på Räddningstjänstens hemsida, rfet.se. En förkortad version följer här.

Ansvaret för sotning i Torsås kommun ligger på Räddningstjänstförbundet. För att uppfylla ansvaret och skyldigheten har Räddningstjänstförbundet efter upphandling gett uppdraget för sotningstjänster inom Torsås kommun till Sotning och Ventilation i Kronoberg AB.

Enligt lag om skydd mot olyckor har den som utför sotning eller brandskyddskontroll på kommunens/Räddningstjänstens uppdrag bland annat rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

Om fastighetsägaren önskar att en annan sotare utför sotningstjänsterna på ens fastighet så måste ett medgivande för detta lämnas ut av Räddningstjänstförbundet. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Ansökan om egensotning

En fastighetsägare som vill anlita en annan entreprenör än den som är upphandlad av Räddningstjänstförbundet måste ansöka om egensotning. Ansökan görs genom att fylla i blanketten Ansökan om egensotning eller Ansökan om egensotning utförd av annan entreprenör.

Ansökan ska undertecknas av fastighetsägaren och skickas till Räddningstjänstförbundet, och därefter meddelar Räddningstjänsten både entreprenör och fastighetsägare att sotning får utföras av önskad entreprenör. Räddningstjänstförbundet har lämnat ett antal medgivanden om egensotning där sotning ska utföras av Sotning & Brandskydd i Torsås AB.

Om en ansökan om egensotning beviljas innebär det att ansvaret för sotningen övergår från Räddningstjänstförbundet till fastighetsägaren på så sätt att om fastighetsägaren inte tillser att gällande sotningsintervall följs, kan Räddningstjänstförbundet vid efterföljande brandskyddskontroll återkalla tillståndet för egensotning och/eller förordna om eldningsförbud. Fastighetsägaren har ansvar för att utförda sotningar dokumenteras i en särskild sotningsjournal som visar när sotning har skett, vem som har sotat och vilka eldstäder som har sotats.

Läs hela pressmeddelandet på Rfet.se.

Kontaktuppgifter

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
Telefon: 0471-24 98 80 eller 0486-333 15
E-post: raddning@rfet.se

Sotning & Ventilation i Kronoberg
Telefon: 072-500 55 90
E-post: niklas@sotochvent.se2017-03-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se