Angående julbelysningen längs Allfargatan

Marshall-allé längs Allfargatan, lucia 2016

I år kommer vi tyvärr inte kunna sätta upp vår julbelysning längs med Allfargatan då det enligt Trafikverket inte längre är tillåtet.

Vi kommer att se över möjligheten till alternativ belysning inför nästa år.

2018-12-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se