Angående Torsås kommuns SMS-tjänst

Mobiltelefon

Det har inkommit en del frågor om Torsås SMS-tjänst i samband med kokningsrekommendationen av vattnet. Det här är vad som gäller.

Kommunen köper SMS-tjänsten av ett företag.

Vid behov av meddelande väljer kommunen ut ett område att skicka SMS:et till. 


För att få ett SMS måste man ha en telefon som är knuten till en adress i det område som SMS:et riktas till. Om man inte har fått meddelandet kan det alltså bero på, att:


- Man befinner sig utom det område som valts ut för SMS-meddelandet


- Man inte finns registrerad inom det specifika område som SMS:et skickas till, exempelvis en företagstelefon som är knutet till annan adress, eller om man har ett kontantkort.

I så fall finns möjligheten att registrera telefonen på den här sidan.
2019-09-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se