Andrum för Korr

Korrespeondensgymnasiet

Som vi tidigare under året har rapporterat om här på torsas.se så har Korrespondensgymnasiet i Torsås under en tid levat i ovisshet om man skulle få fortsätta med sin verksamhet med gymnasieutbildning genom distansundervisning. Nu kommer lugnande besked från regeringen, i alla fall för stunden.

– Regeringen fattade idag (läs i torsdags) beslut om att ge Korr förnyat tillstånd att ta in elever för kommande läsår. Det är ett glädjande besked, säger Anders Åkesson, riksdagsledamot (C) för Kalmar län och en av de som engagerat sig i frågan. Detta ger Korr andrum och möjlighet ta in nästa årskull.

Korrespondensgymnasiet har varit aktiva i sitt påverkansarbete för att få fortsätta med sin verksamhet. Många riksdagspolitiker har besökt Korrespondensgymnasiet senaste året. En av dessa och som också gjort skillnad är Emil Källström, centerpartist i riksdagens utbildningsutskott.

– Det jag tog med mig från besöket på Korr var det stora engagemanget att sprida bildning och utbildning till elever som av någon anledning inte känner att den vanliga gymnasieskolan passar. Tror vi att alla elever ska ha en chans spelar Korr en viktig roll, säger Emil Källström.

– Jag är självklart glad över att vi nått framgång i detta och är mycket tacksam för det stöd vi fått från regionala organisationer till exempel länsstyrelse och regionförbund och den breda politiska uppbackning som vi har känt i frågan, avslutar Håkan Algotsson (C) kommunstyrelsens ordförande i Torsås.

2013-10-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se