Ajne Fredriksson årets miljöpristagare

Ajne Fredriksson

Årets miljöpristagare Ajne Fredriksson

Vi säger grattis till årets miljöpristagare Ajne Fredriksson i Påboda! Det var på gårdagens kommunfullmäktige som priset delades ut av bygg- och miljönämndens ordförande Magnus Svensson.

Bygg- och miljönämnden utser varje år en pristagare till ett miljöpris på 10 000 kronor. Priset avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt någon eller några som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun.

Årets pris tilldelas Ajne Fredriksson, Påboda, för sitt arbete med anläggning av vackra våtmarker och i dess omgivning lägga om skogsmark till betesmark med enstaka lövträd. Båda våtmarkerna är omgivna av ett vackert backlandskap, dels med gamla betes- och odlingsmarker och dels med ovan nämnda skogsmark som omvandlats till betesmark. I området finns också enstaka fornlämningar. Med ett gediget arbete har ett livsverk skapats, ett öppet kulturlandskap med hög biologisk mångfald. Området betas nu av amkor med kalvar samt ungdjur som effektivt håller ner växtligheten kring våtmarkerna.
2012-12-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se