Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

avlopp

Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Så kan det vara.

Ta hjälp av avloppsguidens checklista för att ta reda på om ditt avlopp är ”grönt, gult eller rött” genom att klicka här. Du som har ett rött eller gult avlopp bör se över detta för att inte riskera att förorena dricksvatten, badvatten eller bidra till övergödning av våra vattendrag. Har du frågor gällande ditt enskilda avlopp är du välkommen att kontakta oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen! 2019-11-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se