Årsredovisningen layoutad och klar

Årsredovisning 2010

Vy från Fulvik

Nu finns Torsås kommuns årsredovisning 2010 utlagd här på hemsidan. Dokumentet är på totalt 88 sidor och innehåller femårsöversikt, redovisning av måluppfyllelser, finansiella analyser och rapporter, verksamhetsberättelser från nämnderna och bolagen med mer.

Klicka här för att se Torsås kommuns årsredovisning 2010 (PDF, öppnas i nytt fönster)

2011-05-31

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se