Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 omslag

Ta del av Torsås kommuns Årsplan och budget 2014.

Det kommunala budgetdokumentet bygger på två huvudavsnitt, dels den ekonomiska planeringen för kommande år med en ofta osäker prognos för de närmaste åren därefter, dels ett måldokument som ska ge en beskrivning till nämnder och styrelser av uppdraget som följer de ekonomiska resurserna.

>> Se Årsplan och budget 2014 (PDF)

2013-12-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se