Årsmöte i fritidsföreningen Aktiv

Ordförande Rose-Marie delar ut vinster

Ordförande Rose-Marie delar ut vinst till Rose-Marie

Under onsdagen höll fritidsföreningen årsmöte och det besöktes av uppemot 30 personer. Sedvanliga val hölls och nya ledamöterna Åke Olsson, Tina Heimann och Bill Wigertsson valdes in i styrelsen.

Mötet avslutades med lotteridragning och lunch som Aktiv bjöd på.

Fritidsföreningen Aktiv är öppen för alla kommunanställda i Torsås, anställda i kommunens bolag, förtroendevalda samt pensionärer som tidigare varit kommunanställda.

Målsättningen är att verka för och främja trivsel- kultur- och motionsaktiviteter bland de anställda.
Föreningen bidrar även ekonomiskt till de olika aktiviteterna

Under året har 9 styrelsemöten hållits och ledamöterna har planerat ett stort antal intressanta aktiviteter.

Några exempel på aktiviteter som anordnats: kubbturnering, julmarknad på Kalmar slott, relax på motellet, skytte, teprovning, vandring på vandringsleden, föreläsning mm samt bidrag till olika motionslopp2011-03-24

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se