113 13 – nytt nationellt informationsnummer för medborgarnas trygghet

Informationsnummer 113 13

Nu har ett nytt nationellt informationstelefonnummer startats i Sverige – 113 13. Detta nummer är till för att ge invånare information vid stora olyckor och kriser. Man kan också lämna information på 113 13.

– Vi har länge arbetat för ett kompletterande informationsnummer och är mycket glada över att vi nu har 113 13 på plats. Förutom att ge landets alla invånare information kan nödnumret 112 avlastas, säger Johan Hedensiö, vd SOS Alarm.

Bakgrunden till numret är ett regeringsuppdrag. SOS Alarm har tilldelats uppdraget att i samverkan med myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram numret som ska vara ett stöd för både kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga centrala myndigheter och allmänhet vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

– Genom det nationella informationsnumret 113 13 stärks samhällets kriskommunikation. Tillgången till kommunikation är en viktig del i arbetet med att hantera olyckor och kriser, säger försvarsminister Karin Enström.

OBS! Man ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

113 13 ringer man när man vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Polisens nummer 114 14 använder man i icke akuta fall när man vill komma i kontakt med polisen. Och slutligen 1177 – sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Mer information finns på www.11313.se.

2013-03-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se