1 år med nya hemsidan

Gamla hemsidan

Kommer ni ihåg hur den gamla hemsidan såg ut?

Torsås kommun lanserar ny hemsida var rubriken för ett år sedan.

Den 10 januari 2011 lanserade Torsås kommun sin nya hemsida.
En av anledningarna till att kommunen tagit fram en ny hemsida var för att öka tillgängligheten på webben.

Bakgrundsfakta

Arbetet med den nya hemsidan startades i augusti 2009 av kommunens hemsidegrupp som består av åtta redaktörer under ledning av dåvarande informationsansvariga Ulrika Widell.

Arbetsgruppen som från början bestod av Ulrika och medarbetare,
Annika Persson Åberg, Kristina Strand, Lena Skotheim, Yvonne Häggbring, Rose-Marie Eriksson, Lena Robertsson, Ingela Tabbert, dåvarande turismansvarig Stine Breum Appelqvist, hon ersattes under hösten 2010 av Lise-Lotte Gustafsson.

Gruppen bestående av representanter från varje förvaltning jobbar ständigt aktivt med sidan för att hålla den levande och aktuell
Vårt mål är att du som besökare alltid ska mötas av aktuell och viktig information.

 ”Vi känner oss nöjda med arbetsinsatsen och resultatet och har fått mycket positiv respons från besökare”.

Vad tycker du om nya sidan, välkommen med dina synpunkter.2012-01-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se