Upphandling

Torsås kommun upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi har dessutom ett omfattande inköpssamarbete med upphandlingsenheten på Kalmar kommun.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Lagen om offentlig upphandling (LOU) anger vilka regler som gäller för olika kommunala verksamheter, olika typer av upphandling samt har även differentierat kraven beroende på om upphandlingens värde är över eller under nedan angivna tröskelvärden.

Nedanstående tröskelvärden för offentlig upphandling gäller från och med 2014-01-01.

Byggentreprenader 45 256 666 kronor.
Varor och tjänster 1 806 427 kronor.

Öppen upphandling
Öppen upphandling gäller vid upphandlingar med en inköpsvolym överstigande tröskelvärden och skall annonseras i EU:s officiella databas.

Förenklad upphandling
Förenklad upphandling gäller vid upphandlingar under tröskelvärden och skall annonseras i publik databas.

Direktupphandling
Direktupphandling är ett enkelt förfarande vid upphandling upp till 505 800 kronor för varor, tjänster och byggentreprenader.

Ramavtal
Ramavtal är avropsavtal som sträcker sig över en tidsbestämd period.

Senast uppdaterad 2016-10-05
 

Kontakt

Thomas Danielsson, ekonomichef

Thomas Danielsson
Ekonomichef

Tfn: 0486-331 41
E-post: Thomas Danielsson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se