Energirådgivning för företagare

fläktSom företagare kan du få rådgivning om hur du kan effektivisera energianvändningen på ditt företag. På så vis minskar du företagets kostnader och miljöbelastning.

 

Det handlar om att:

  • Hushålla med energi
  • Använda energi av rätt kvalitet för ändamålet
  • I första hand välja förnybar energi

Samt inte minst: Att se energieffektivisering som en del i företagets profilering. 

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag.

Kartläggningen ger dig svar på hur mycket energi som ditt företag använder årligen. Den visar hur energi är fördelad i olika delar av anläggningen. Du får också förslag till hur du kan energieffektivisera processer och processutrustningar, hjälputrustning, som pumpar, fläktar, kompressorer och transportanordningar.  

För att få detta stöd krävs det att företaget uppfyller följande kriterier: företaget använder mer än 300 MWh energi per år eller om det är ett lantbruk ha minst 100 djurenheter. Stödet täcker 50 % av kostnaden för energikartläggningen upp till maximalt 50 000 kronor.

Kontakta energirådgivaren för ytterligare information se kontaktinformation till höger.

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-03-21
 

Kontakt

Annika Persson Åberg
Energi- och klimatrådgivare

Tfn: 0486-331 83
E-post: Annika Persson Åberg

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se