Energirådgivning för företagare

fläkt

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivningen är kostnadsfri och kommersiellt oberoende. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.

Vad vinner ditt företag på att energieffektivisera användningen av energi?

  • Minska företagets kostnader för energi och stärk konkurrenskraften.
  • Öka produktiviteten och effektiviteten på ditt företag.
  • Öka företagets samhällsansvar och minska miljöpåverkan.
  • Stärk företagets varumärke och förbättra image.
  • Lev upp till både krav från kunder och lagar.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag

Kartläggningen ger dig svar på hur mycket energi som ditt företag använder årligen. Den visar hur energi är fördelad i olika delar av anläggningen. Du får också förslag till hur du kan energieffektivisera processer och processutrustningar, hjälputrustning, som pumpar, fläktar, kompressorer och transportanordningar.

För att få detta stöd krävs det att företaget uppfyller följande kriterier: företaget använder mer än 300 MWh energi per år eller om det är ett lantbruk ha minst 100 djurenheter. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen upp till maximalt 50 000 kronor.

Det finns fler stöd att tillgå beroende på din energianvändning på in på Energimyndighetens hemsida för mer information.

Kontakta energirådgivaren för ytterligare information se kontaktinformation till höger.

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-08-02
 

Kontakt

Annika Persson Åberg
Energi- och klimatrådgivare

Tfn: 0486-331 83
E-post: Annika Persson Åberg

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se