Lediga industritomter

I Torsås finns det för tillfället ledig och planlagd industrimark i Industriområde 2 och Industriområde 3 som ligger nära centrala Torsås endast ett par kilometer från E22. I område 3 finns cirka 30 000 kvm ledig mark medan det i område 2 finns en tomt kvar på cirka 8000 kvm.

Tomtpriser

Kommunal industrimark: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad)
Planerad hårdgjord industrimark: 25 kr/m2 (plus avstyckningskostnad)
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 m2: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad/fastighetsreglering).
Planlagd mark för handelsändamål: 25 kr/m2 (plus avstyckningskostnad)

Mer information

Vill du ha mer information om lediga industrimarker i Torsås kommun så är du välkommen att ta kontakt med kommunens näringslivschef som ansvarar för detta.

 

 

Senast uppdaterad 2015-03-17
 

Kontakt

Kommunchef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Näringslivschef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Objektvision.se

Kommunikationsansvarig Torsås kommun
Ann-Sofie Gränefält 
Tfn: 0486-331 20
E-post: Ann-Sofie Gränefält

Verksamhetsansvarig
Torsås Företagscentrum

Frida Portin
Tfn: 070-396 05 01
E-post: Frida Portin

Kontakta oss vidfrågor, hjälp eller handledning.

Se även www.objektvision.se

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se