SydostLeader – en metod för lokal utveckling

SkytteholmenLEADER är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden innebär att man i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av offentlig, privat och ideell sektor.

Torsås kommun tillhör SydostLeaders utvecklingsområde, som också består av Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge kommuner.

Inom varje utvecklingsområde tar man tillsammans fram en strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden. Strategin genomförs genom att LAG, en Lokal Aktivitets Grupp, beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen inom strategin.

Stöd i fyra fonder
En ny period med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden har nu startat inom hela EU. Under programperioden, som sträcker sig till 2020, ges de svenska leaderområdena möjlighet att söka medel ur de fyra fonderna Jordbruksfonden, Havs- och fiskerifonden, Socialfonden och/eller Regionalfonden.

Den utvecklingsstrategi som tagits fram för SydostLeader är en del i EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) som syftar till att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Syftet är att stimulera idékraft, mobilisera engagemang, skapa delaktighet och uppmuntra till handlingskraft för en gemensam utveckling av leaderområdet.

Mer information
Mer information om SydostLeader och kommande ansökningsomgångar hittar du på www.sydostleader.se.

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-06-28
 

Kontakt

Sofie Nyström
Kommunutvecklare

Tfn: 0486-331 15
E-post: Sofie Nyström

Kommunledningskontoret
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

SydostLeader Småland

Verksamhetsledare
Lena Danielsson 
Tfn: 076-84 87 300
E-post: Lena Danielsson

Ring och avtala en tid om du vill komma på besök! Kontoret ligger i Emmaboda.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se