Fakta om näringslivet

Torsås är den lilla kommunen med cirka 7 000 invånare som sin storlek till trots har inte mindre än 1 000 lokala företag. Kommunen sjuder av entreprenörskap och är perfekt beläget längs kusten, endast en halvtimme bort från städerna Kalmar och Karlskrona.

Torsås har företag i de flesta branscher. Nyföretagandet ökar ständigt och flera av de etablerade företagen expanderar. Torsås kommun är kommunens största arbetsgivare följd av industriföretagen Yaskawa Motoman, Spinova samt trä/byggföretaget Södra Timber. Bland företagen i kommunen finns också turistanläggningar med lockande utflyktsmål samt en handel som präglas av ett rikt och varierat utbud.

Näringslivsråd med fokus på kommunutveckling

Näringslivsrådet Näringslivsrådet arbetar med utveckling av vår kommun. I rådet ingår företagare, kommunrepresentanter och politiker. Rådet diskuterar bland annat infrastruktur, planfrågor, utbildning och företagsklimat.

Deltagarna är indelade i olika grupper/workshops där varje grupp har ett eget ansvarsområde att jobba med. Den gemensamma frågan för samtliga är ”Hur kan vi arbeta för att nå målet?”

De tre prioriterade fokusområdena är ”Bygga/Boende”, ”Infrastruktur” samt ”Pärlan i sydost” (livskvalitet, levande landsbygd, besöksnäring och företagsetablering). Deltagarna kommer att fördjupa sig i sina uppgifter och tänka långsiktigt.

Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år. Minnesanteckningarna från mötena finns samlade här till höger.

Expansiv industri

En expansiv och framtidsinriktad tillverkningsindustri och en bra offentlig service gör att vi tror på Torsås kommun och dess näringsliv. Den utveckling som kommunen och dess näringsliv nu är inne i ger goda möjligheter för framtiden. Näringslivets investeringsvilja är det bästa beviset på en stor framtidstro. Detta ger utomordentligt goda förutsättningar för en positiv utveckling åren framöver. I Torsås växer både människor och företag!

Månar om näringslivet

Torsås har en betydande andel små företag med 1-9 anställda och många enmansföretag. Kommunen månar om bygdens företagare och har ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Läs gärna mer här på hemsidan om hur du och ditt företag kan få råd och stöd från kommunen.


Senast uppdaterad 2016-07-22
 

Kontakt

Anna-Kristina van Craen

Anna-Kristina van Craen
Näringslivs-
utvecklare

Tfn: 0486-331 50
E-post: Anna-Kristina van Craen
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Näringslivsrådet 2016-09-12:

Minnesanteckningar (PDF)

 

Näringslivsrådet 2016-06-03:

Minnesanteckningar (PDF)

 

Näringslivsrådet 2015-11-11:

Minnesanteckningar (PDF)

Sammanställning workshop (PDF)

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se