Arbetsmarknad

Byggbild ValfridsboTorsås präglas av företag med entreprenörsanda, stort yrkeskunnande och vilja att investera för framtiden. Här finns en mycket god samhörighet och affärsmässig samverkan mellan företagen. Internationella storföretag och mindre familjeföretag är aktiva i näringslivets och bygdens utveckling. I Torsås har företag goda möjligheter att etableras, drivas och utvecklas. Det är kommunens nuvarande 1 000 företag ett levande bevis för! 

Unikt läge

Europaväg 22 löper genom Torsås kommun och är såväl länets som hela Sydostregionens pulsåder och förbinder Östersjökusten med Öresunds- respektive Mälardalsregionen. Vårt läge vid Östersjön med korta transporttider över till Polen och Baltikum tror vi kan bli en unik fördel i takt med att handels- och affärsutbytet ökar mellan Skandinavien och de forna öststaterna. Torsås ligger dessutom endast 30 minuter från Kalmar flygplats som har nationell och internationell trafik.

Kompetent arbetskraft

I regionen finns ett stort utbud av arbetskraft i olika åldrar, med olika utbildningsnivåer och som kommer från olika kulturer. Framtidens kompetensförsörjning säkras bland annat av de stora lärosäten alldeles i vår närhet, Linnéuniversitet i Växjö-Kalmar samt Blekinge tekniska högskola, BTH, i Karlskrona, Karlshamn och Ronneby.

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se