Näringsliv och arbete

NäringslivVårt uppdrag är att skapa bästa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i vår kommun. Detta kan endast göras genom nära kontakt och samverkan med företrädare för företagen. Med inte mindre än 1000 företag i kommunen, både stora och små, vågar vi nog påstå att vi lyckats ganska bra med det.

Till vänster avslöjas en av flera framgångsfaktorer: ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer. Länkarna tar dig också till ledig mark och lediga lokalerbredbandupphandlingararbetsmarknad och andra möjligheter.

Företagsservice
Torsås Kommuns mål är att inspirera och stimulera företagen i kommunen. För att uppnå detta arbetar kommunens näringslivsutvecklare och turismansvarig tillsammans med näringslivets lokala utvecklingscentrum (Torsås företagscentrum). Dessa tre parter ska genom samarbete och nätverk hjälpa ortens näringsliv att utvecklas och växa. De arbetar för dig som är eller vill bli företagare i Torsås kommun.

Torsås företagscentrum - Stöttar dig om du vill utveckla ditt företag, etablera dig som nyföretagare, har en idé eller uppfinning. Torsås företagscentrum arbetar både i projekt och med enskilda företag. De skapar mötesplatser, nätverksträffar och hjälper till med kontakter så att både nya entreprenörer och etablerade företag kan utvecklas. De arbetar även med generell företagsrådgivning och kan slussa vidare till experter i deras nätverk. Torsås företagscentrum fungerar dessutom som en länk till regionala och nationella organisationer, myndigheter med mera.

Torsås turismansvarig – samordnar nätverk för besöksnäringens företag, rådgivning och produktutveckling mot företag i besöksnäring, samverkan kring evenemang och events med mera. Långsiktigt övergripande arbete som mål och strategier för att utveckla Torsås kommun som destination.

Rådgivning
Torsås FöretagscentrumTorsås företagscentrum - erbjuder rådgivning och bollplank till dig som vill starta eller utveckla ditt företag. Läs mer på www.torsasforetagscentrum.se.
Senast uppdaterad 2016-10-05
 

Kontakt

Kommunchef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Näringslivschef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Torsås företagscentrum

Frida Portin

Tfn: 0486-487 00
E-post: Frida Portin

Adress:
Bergkvaravägen 15
385 30 Torsås

Hemsida: www.torsasforetagscentrum.se

 

Företags-/näringslivsregister

 Länk till Företags-/näringslivsregister 

Handel & service

 Banner Handel & service Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se