Brandfarlig vara

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig vara skall ha tillstånd till detta.
Tillstånd lämnas av Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås som är tillsynsmyndighet åt Emmaboda och Torsås kommuner vad gäller tillsyn av brandfarlig vara. 

Även tillsyn över brandfarlig vara sköts av räddningstjänsten.

Senast uppdaterad 2011-01-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se