Miljöpris

Brygga vid Vallmansgöl
Från och med år 2009 utdelas i kommunen ett miljöpris som syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet och naturvården. Priset på tio tusen kronor vill ge uppmärksamhet och visa uppskattning till de som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun.

Priset tilldelas enskild person, företag eller grupp som skolklass, förening, arbetslag eller liknande. Pristagaren/pristagarna ska antingen vara bosatt/bostatta inom kommunen eller genom sin/sina verksamhet/er ha anknytning till kommunen. 

Beslut om utdelning 
Beslut om utdelning av miljöpriset tas av Bygg- och miljönämnden.
Senast uppdaterad 2010-10-04
 

Kontakt

Miljöpris

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tfn:0486-33 100
E-post: samhallsbygginfo@torsas.se

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se