Krisplaner

Torsås kommun har olika typer av planer för hanteringen av extraordinära händelser.

Krisledningsplanen handlar om hur krisorganisationen ska se ut, vem som gör vad och hur organisationen ska bemannas.

I informationsplanen står det vem som ansvarar för att information kommer ut till allmänheten och kommunens personal i händelse av en kris, och på vilket sätt det ska ske.

Torsås kommun har även handlingsplaner för enskilda händelser såsom oljeutsläpp, pandemiutbrott med mera.

Senast uppdaterad 2017-11-17
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 
  

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se