Alternativ till våld

Allternativ till våld (ATV) är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Kalmar, Torsås, Emmaboda, Nybro, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga.

ATV arbetar med våld i nära relationer. Med nära relation menar vi att förövare och offer står i relation till varandra som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn. När det gäller personer som utsätts för hedersrelaterat våld, kan denna krets utvidgas. Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden.

Vi vänder oss till:
• Barn och ungdomar som bevittnat och/eller upplevt våld i en nära relation
• Män som är eller har varit utsatta och/eller själva utsätter någon för våld i en nära relation
• Kvinnor som är eller har varit utsatta och/eller själva utsätter någon för våld i en nära relation

Vi erbjuder:
• Rådgivning, stöd och hjälp
• Behandling individuellt och/eller i grupp för barn, kvinnor och män
•Krisbearbetning

Du kan själv vända till dig direkt till ATV på telefonnummer 0480-45 09 80, vi har telefontid i stort sett varje vardag mellan 10-12 och 13-15. Svarar vi inte kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen som avlyssnas regelbundet. Man kan också få kontakt med oss med hjälp av andra verksamheter inom socialtjänst, sjukvård och polis. Även anhöriga och vänner kan hjälpa till med kontakten.

Vi har tystnadsplikt och kontakten med oss är kostnadsfri!

Senast uppdaterad 2017-01-05
  

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se