Kontakt

Erik Richardsen

Erik Richardsen
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 076-765 78 60 alt. 0471-24 98 93 
E-post: Erik Richardsen

Förvaltningen för ledning och administration

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se