Stöd- och krisjourer

Det finns en rad jourer som erbjuder stöd, hjälp och rådgivning om du själv eller någon anhörig befinner sig i kris, behöver någon att prata med eller information och råd i någon fråga.

Många av jourerna är bemannade dygnet runt alla årets dagar och du som ringer får vara anonym. Många av jourerna drivs av ideella organisationer.

Leta i vänstermenyn för att finna den jour som är aktuell för dig.

Senast uppdaterad 2017-01-05

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se