Skyddsrum

Planeringen för det civila försvaret har återupptagits hos länsstyrelser och berörda statliga myndigheter där skyddsrum utgör en del av det civila försvaret. 

Länsstyrelsen är den myndighet som har det högsta ansvaret för planeringen av det civila försvaret i länet. Länsstyrelserna kommer att ställa krav på kommunerna att utföra en rad åtgärder för att förbättra det civila försvaret. Under 2017 kommer myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att konkretisera för länsstyrelserna vilka krav som ska ställas på kommunerna varefter arbetet med det civila försvaret kommer att fortsätta. 

Skyddsrum finns till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig mot stridsmedel som kan tänkas komma till användning. 

Utmärkningen av skyddsrum ser ut så här:

Skylt skyddsrum

Det är fastighetsägaren som är skyldig att underhålla skyddsrummet (och den utrustning som i vissa fall hör till). 

Vart tionde år ska alla skyddsrum besiktigas och för detta ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också registerhåller alla rummen. Om utrymmet är mycket gammalt, över 50 år, kan fastighetsägaren ansöka till myndigheten om att rummet inte längre ska klassas som skyddsrum. Om det beviljas försvinner också alla krav som dittills gällt. 

Mer att läsa om skyddsrum finns på MSB:s webbplats.

Senast uppdaterad 2017-11-17
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se