Skyddsrum

•Vilka regler gäller i dag för hållande av skyddsrum?
•Vem har tillsyn av skyddsrummen?

Skyddsrum får användas till nästan vad som helst: förråd, förskola, klubb ... Men måste kunna göras om till skyddsrum igen på 24 timmar om regeringen skulle besluta om beredskapslarm.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att underhålla skyddsrummet (och den utrustning som i vissa fall hör till).

Vart tionde år ska alla skyddsrum besiktigas och för detta ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också registerhåller alla rummen. Om utrymmet är mycket gammalt, över 50 år, kan fastighetsägaren ansöka till myndigheten om att rummet inte längre ska klassas som skyddsrum. Om det beviljas försvinner också alla krav som dittills gällt. Med hänsyn till dagens hotbild byggs för närvarande inga nya skyddsrum.

Se gärna närmare på myndighetens hemsida msb.se. Sök där på "Skyddsrum". Det som gäller för skyddsrum regleras i "Lag (2006:545) om skyddsrum" samt i "Förordning (2006:638) om skyddsrum".

Senast uppdaterad 2010-10-12
 

Kontakt

Erik Richardsen

Erik Richardsen
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 076-765 78 60 alt. 0471-24 98 93 
E-post: Erik Richardsen

Förvaltningen för ledning och administration

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se