Krisinformation

När något allvarligt händer.....
Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Torsås kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På webbplatsen kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Krisnummer öppnas vid behov
Kommunen öppnar även ett särskilt krisnummer om det blir en stor kris. Telefonnumret dit är 0771-330 330. Du får reda på via kommunens hemsida eller Radio Kalmar när vi öppnar krisnummret. 

För att undvika att kommunens växel överbelastas vid en kris ber vi dig att främst söka information via vår hemsida eller lyssna på P4 Radio Kalmar. Är krisnumret ovan aktiverat går det bra att ringa dit vid eventuella frågor. Vid nödfall, ring ALLTID 112!

Krisinformation.se - myndigheternas krisinformation 
Webbplatsen är en kanal för samordnad krisinformation. Vid en kris samverkar flera myndigheter och organisationer och det kan vara svårt att veta vilken myndighet som ger svar på olika frågor. Här kan du få hjälp att hitta rätt. 
 
Även Sveriges Radio P4 Kalmar kommer att stödja länets kommuner genom att sammanställa och sprida den information över radionätet.

Senast uppdaterad 2010-10-13
 

Kontakt

Erik Richardsen

Erik Richardsen
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 076-765 78 60 alt. 0471-24 98 93 
E-post: Erik Richardsen

Förvaltningen för ledning och administration

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se