Våldsbejakande extremism

Varje kommun och andra aktörer har av regeringen fått uppdrag att arbeta aktivt med våldsbejakande extermism, VBE bland annat genom att ta fram en handlingsplan och utse en samordnare. För Torsås är säkerhetssamordnare Niclas Karlsson samordnare för dessa frågor.
 
I Torsås har vi ett pågående arbete mot våldsbejakande extremism där vi hösten 2016 genomförde en heldagsutbildning och den 1 mars 2017 en uppföljning. I Torsås har vi tagit fram en handlingsplan för VBE och etablerat en grupp för samarbete med andra aktörer bland annat Polisen, där frågor om VBE hanteras.

Om du är intresserad av att veta mer om dessa frågor, kontakta Niclas, e-post niclas.karlsson@rfet.se.
Senast uppdaterad 2017-11-21
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se