Övriga policy, program m.m.

Observera att alla dokument är pdf-filer och öppnas i nytt fönster.

 

Titel                                                                  Filstorlek
                                                                                              

ABVA                                                                         159 kB

Enskild väghållning                                                       54 kB

Funktionshinderpolitiskt program                               2 500 kB

Strategisk plan 2018-2022                                        1 410 kB

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning
exploateringsavtal och tomträtt Torsås kommun
            491 kB            

 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se