Delegationsordningar

Observera att alla dokument öppnas i nytt fönster.

Titel                                                                        Filstorlek
                                                                                              

Delegationsordning Kommunstyrelsen                              174 kB

Delegationsordning Tekniska nämnden                             596 kB

Delegationsordning personaladministration                         40 kB

Beslut fattade med stöd av delegationsordning ska återrapporteras till Kommunstyrelsen senast den 10:e i månaden efter det att beslutet fattats. I delegationsordningen anges de ärenden som ska återrapporteras till kommunstyrelsen med ett D i sjätte kolumnen. Ärenden som är markerade med ett V avser verkställighet och ska inte återrapporteras. Beslutet anmäls genom att en särskild kopia av beslutet inges till personalchefen. Beslutet kan också anmälas genom att det antecknas på nedanstående förteckning som sedan skickas till personalchefen via e-post eller internpost.


Anmälan av delegationsbeslut (Word)                               125 kB

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-04-25
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se