Styrande dokument

Här hittar du Torsås kommuns stadgar och reglementen med policy, riktlinjer och strategier för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. 
Författningssamlingen innehåller också sådana lokala ordningsföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Kommunens styrande dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om. Några exempel på de lagar vi måste följa är kommunallagen, förvaltningslagen, skollagen, socialtjänstlagen och miljö- och hälsoskyddslagen.

Observera att alla dokument är pdf-filer och öppnas i nytt fönster. 
 

Kategorier författningssamling

Bidrag och ersättningar

Delegationsordningar

IT

Hälsoskyddsföreskrifter

Kommunikation

Krisberedskap

Ordningsföreskrifter

Politik

Reglementen

Taxor och avgifter

Ägardirektiv

Övriga policy, program m.m.

Senast uppdaterad 2013-04-25
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se