Lagar

Kommunens verksamhet regleras av ett antal lager, bland annat av Kommunallagen.

Andra allmänna lagar som styr kommunens verksamheter:

 • Förvaltningslagen
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Lagen om offentlig upphandling
 • Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
 • Personuppgiftslag (PUL)
 • Personuppgiftsförordning"kompletterande föreskrifter beträffande sådan behandling av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen"
 • Plan -och bygglagen
 • Sekretesslagen
 • Skollagen
 • Socialtjänstlagen
 • Tryckfrihetsförordningen (om allmänna handlingars offentlighet bland annat)
 • VA -lagen (Lag om allmänna vattentjänster)
 • Yttrandefrihetgrundlagen

Till vänster kan du läsa mer ingående om ett par av de lagar som styr kommunens arbete.

Till höger hittar du länkar till Sveriges Riksdags författningssamling där du kan läsa mer ingående om de ovan nämnda lagarna. Det finns även en länk till Lagrummet som är en gemensam ingångssida för det offentliga rättsinformationssystemet 

Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Senast uppdaterad 2017-02-15

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se