Planer, lagar och styrdokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Men kommunerna har givetvis även utrymme att utforma egna styrdokument för hur de många olika verksamheterna ska bedrivas, anpassade efter sina lokala förhållanden.

Dessa sidor erbjuder en sammanställning av de mest övergripande styrdokument som finns i Torsås kommun, de lagar som styr våra verksamheter samt de planverk som kommunen arbetat fram. Ordet styrdokument innebär här riktlinjer, regler, reglemente, strategier, policies och planer. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla oss i olika frågor.

Dessa styrdokument har dock ingen rättslig status i egentlig mening. De står alltså inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.

Senast uppdaterad 2010-11-19
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se