Möten, kungörelser och protokoll

Allt material finns nu samlat i vårt digitala diarium

I Torsås kommuns diarier hittar du:

  • Ärenden och handlingar
  • Dagens post
  • Veckans post
  • Handlingar, kallelser och protokoll till nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden
OBS! Handlingar som innehåller sekretess eller personuppgifter visas inte.

Kallelser och handlingar inför nämndernas sammanträden finns även att få tag på hos respektive förvaltning.

Senast uppdaterad 2019-04-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se